دانلود

لینک های مهم و دانلود ها

 


جهت تسهیل سازی استفاده از مواردی که مورد نیاز مشتریان و نمایندگان فروش آویژه پایپ است، برخی از موارد را برای دانلود در دسترس همه ی کاربران قرار داده ایم.


لیست محصولات آویژه پایپ


دفترچه محصولات

لیست محصولات آویژه پایپ PDF


 

آویژه پایپ

آویژه پایپ

تولید کننده انواع لوله پنج لایه و اتصالات برنجی

 


آویژه پایپ، نامی درخشان در صنعت لوله و اتصال می باشد. این مجموعه سال 1381 با هدف تولید اتصالات با کیفیت آب به بهره برداری رسید، پس از کسب تجربه های بسیار در این زمینه در سال 1388 اقدام به توسعه این مجموعه شد و با توسعه ی مجموعه توانستیم پاسخگوی نیاز بسیاری از برند های موجود در بازار شده و بخشی از محصولات برند های بزرگ بازار را به سفارش آنها با برند آنها تولید نموده و به ایشان عرضه کنیم. ما با اعتقاد به این جمله که تنها یک محصول خوب ضامن امنیت خاطر پیمانکاران و مصرف کنندگان است  ما را برآن داشت تا محصولات با کیفیت خود را، مستقیما با برند آویژه پایپ به دست مصرف کنندگان عزیز برسانیم،تا هم آرامش را با کیفیت خوب به آنها عرضه کنیم، هم با کار آفرینی و اشتغال جوانان این مرز و بوم یک قدم در آبادانی کشور عزیزمان ایران برداریم.


ده سال ضمانت


ده سال ضمانت


عضو انجمن صنعت تاسیسات


عضو انجمن صنعت تاسیسات


محصول با بیمه ایران


محصول با بیمه ایران


دارای نشان استاندارد ایران


دارای نشان استاندارد ایران


درباره آویژه پایپ

تست

اتصالات برنجی

اینجا اتصالات قرار خواهد گرفت

سه راه صفحه دار روپیج پرسی90

سه راه صفحه دار روپیج پرسی90
کد سایز کارتن جعبه
31201 16*3/4*16 64 8
31202 20*3/4*20 48 6

خرید آنلاین

سه راه دیواری توپیچ پرسی 90

سه راه دیواری توپیچ پرسی 90
کد سایز کارتن جعبه
30801 16*1/2*16 80 10
30802 20*1/2*20 80 10
30803 16*1/2*20 80 10

خرید آنلاین

سه راهی دیواری 180پرسی

سه راهی دیواری 180پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30901 16*1/2*16 96 12
30902 20*1/2*20 80 10

خرید آنلاین

زانو دیواری توپیچ پرسی

زانو دیواری توپیچ پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30701 1/2*16 120 15
30702 1/2*20 80 10

خرید آنلاین

رابط روپیچ پرسی

رابط روپیچ پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30135 1/2*16 272 34
30136 1/2*20 224 28
30147 3/4*20 160 20
30143 3/4*25 96 12
30120 1*25 96 12
30122 1*32 80 10
30132 1/1/4*32 48 6

خرید آنلاین

رابط توپیچ پرسی

رابط توپیچ پرسی
کد سایز کارتن جعبه
32018 1/2*16 288 36
32019 1/2*20 240 30
32028 3/4*20 144 18
32030 3/4*25 120 15
32002 1*25 72 9
32003 1*32 48 6
32013 1/1/4*32 48 6

خرید آنلاین

تبدیل پرسی

تبدیل پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30601 16*20 192 24
30602 16*25 120 15
30604 20*25 120 15
30603 16*32 80 10
30605 20*32 80 10
30609 25*32 80 10

خرید آنلاین

بوشن پرسی

بوشن پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30501 16*16 280 35
30502 20*20 192 24
30503 25*25 96 12
30504 32*32 64 8

خرید آنلاین

زانو چپقی پرسی

زانو چپقی پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30318 1/2*16 200 25
30319 1/2*20 160 20
30322 3/4*20 64 8
30323 3/4*25 80 10
30303 1*25 64 8
30304 1*32 48 6

خرید آنلاین

زانو روپیچ پرسی

زانو روپیچ پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30416 1/2*16 192 24
30417 1/2*20 160 20
30422 3/4*20 96 12
30423 3/4*25 64 8
30401 1*25 64 8
30402 1*32 48 6

خرید آنلاین

زانو 90 پرسی

زانو 90 پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30201 16*16 160 20
30202 20*20 120 15
30203 25*25 64 8
30204 32*32 40 5

خرید آنلاین

مهره ماسوره پرسی

مهره ماسوره پرسی
کد سایز کارتن جعبه
31903 1/2*16 160 20
31904 3/4*20 96 12
31907 1*25 64 8
31902 1/1/4*32 48 6

خرید آنلاین

سه راه صفحه دار توپیج پرسی90

سه راه صفحه دار توپیج پرسی90
کد سایز کارتن جعبه
31101 16*1/2*16 80 10
31102 20*1/2*20 72 9

خرید آنلاین

سه راه صفحه دار توپیج پرسی 180

سه راه صفحه دار توپیج پرسی 180
کد سایز کارتن جعبه
31301 16*1/2*16 80 10
31302 20*1/2*20 80 10

خرید آنلاین

زانو صفحه دار روپیج پرسی

زانو صفحه دار روپیج پرسی
کد سایز کارتن جعبه
31801 3/4*16 96 12
31802 3/4*20 80 10

خرید آنلاین

زانو صفحه دار توپیج پرسی

زانو صفحه دار توپیج پرسی
کد سایز کارتن جعبه
31702 1/2*16 128 16
31702 1/2*20 96 12

خرید آنلاین

رابط روپیچ کوپلی

رابط روپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20135 1/2*16 320 40
20136 1/2*20 240 30
20147 3/4*20 160 20
20143 3/4*25 120 15
20120 1*25 128 16
20122 1*32 64 8
20132 1/1/4*32 48 6

خرید آنلاین

رابط توپیچ کوپلی

رابط توپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
22018 1/2*16 288 36
22019 1/2*20 192 24
22028 3/4*20 160 20
22030 3/4*25 112 14
22002 1*25 80 10
22003 1*32 48 6

خرید آنلاین

بوشن کوپلی

بوشن کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20501 16*16 200 25
20502 20*20 120 15
20503 25*25 80 10
20504 32*32 48 6

خرید آنلاین

تبدیل کوپلی

 تبدیل کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20601 16*20 200 25
20602 16*25 96 12
20604 20*25 96 12
20603 16*32 48 6
20605 20*32 48 6
20609 25*32 48 6

خرید آنلاین

زانو چپقی کوپلی

زانو چپقی کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20318 1/2*16 160 20
20319 1/2*20 128 16
20322 3/4*20 96 12
20323 3/4*25 80 10
20303 1*25 48 6
20304 1*32 40 5

خرید آنلاین

زانو روپیچ کوپلی

زانو روپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20416 1/2*16 160 20
20417 1/2*20 128 16
20422 3/4*20 96 12
20423 3/4*25 64 8
20401 1*25 64 8
20402 1*32 40 5

خرید آنلاین

زانو 90کوپلی

زانو 90کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20201 16*16 120 15
20202 20*20 112 14
20203 25*25 48 6
20204 32*32 32 4

خرید آنلاین

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
21801 3/4*16 80 10
21802 3/4*20 64 8

خرید آنلاین

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
21701 1/2*16 80 10
21702 1/2*20 64 8

خرید آنلاین

سه راه 90 صفحه دارتوپیچ کوپلی

سه راه 90 صفحه دارتوپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
21101 16*1/2*16 64 8
21102 20*1/2*20 48 6

خرید آنلاین

سه راه 90 صفحه دار روپیچ کوپلی

سه راه 90 صفحه دارروپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
21201 16*3/4*16 48 6

خرید آنلاین

سه راه 180صفحه دارتوپیچ کوپلی

سه راه 180صفحه دارتوپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
21301 16*1/2*16 80 10
21302 20*1/2*20 48 6

خرید آنلاین

سه راه 90 دیواری توپیچ کوپلی

سه راه 90 دیواری توپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20801 16*1/2*16 96 12
20802 20*1/2*20 80 10

خرید آنلاین

زانو دیواری توپیچ کوپلی

زانو دیواری توپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20701 1/2*16 144 18
20702 1/2*20 128 16

خرید آنلاین

سه راه 180 دیواری توپیچ کوپلی

سه راه 180 دیواری توپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20901 16*1/2*16 96 12
20902 20*1/2*20 80 10

خرید آنلاین

تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای

تبدیل روپیچ  به توپیچ رزوه ای
کد سایز کارتن جعبه
10402

روپیچ 3/4  توپیچ1/2

20 25
10401 روپیچ 3/4   توپیچ1 96 12
10402/1 روپیچ 1/2  توپیچ3/4 200 25
10401/1 روپیچ 1  توپیچ3/4 128 16

خرید آنلاین

مغزی رزوه ای

مغزی رزوه ای
کد سایز کارتن جعبه
10203 1/2 288 36
10204 3/4 200 25
10201 1 96 12
10202 1.1/4 48 6

خرید آنلاین

روپیچ توپیچ رزوه ای

 روپیچ توپیچ رزوه ای
کد سایز کارتن جعبه
10403 1/2 288 36
10404 3/4 200 25
10405 1 96 12

خرید آنلاین

تبدیل روپیچ رزوه ای

تبدیل روپیچ رزوه ای
کد سایز کارتن جعبه
10301 1/2*3/4 200 25
10302 3/4*1 96 12

خرید آنلاین

درپوش فلزی کلکتور

درپوش فلزی کلکتور
کد سایز کارتن جعبه
12001 3/4 120 15
12002 1 160 20
12003 1.1/4 72 9

خرید آنلاین

زانو چپقی رزوه ای

زانو چپقی  رزوه ای
کد سایز کارتن جعبه
11501 1/2 160 20
11502 3/4 96 12
11503 1 48 6

خرید آنلاین

صافی

صافی
کد سایز کارتن جعبه
10501 1/2 64 8
10502 3/4 40 5

خرید آنلاین

شیر زانویی کلکتور

شیر زانویی کلکتور
کد سایز کارتن جعبه
10301 3/4*25 32 4
10302 1*25 32 4
10303 1*32 16 2
10304 1.1/4*32 16 2

خرید آنلاین

شیر کلکتور کوپلی

شیر کلکتور کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20201 1/2*16 112 14
20202 1/2*20 96 12
20203 3/4*25 80 10
20204 3/4*25 48 6

خرید آنلاین

شیرکلکتوری مهره ماسوره پرسی

شیرکلکتوری مهره ماسوره پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30701 1/2*16 80 10
30702 1/2*20 64 10

خرید آنلاین

شیر و زانویی رادیاتوری

شیر و زانویی رادیاتوری
کد سایز کارتن جعبه
10401 1/2 80 10

خرید آنلاین

شیرتوپی توپیچ روپیچ

شیرتوپی توپیچ روپیچ
کد سایز کارتن جعبه
10101 1/2 96 12
10102 3/4 48 6

خرید آنلاین

شیرتوپی روپیچ

شیرتوپی روپیچ
کد سایز کارتن جعبه
10201 1/2 96 12
10202 3/4 48 6

خرید آنلاین

شیرتوپی توپیچ

شیرتوپی توپیچ
کد سایز کارتن جعبه
11101 1/2 96 12
11102 3/4 48 6

خرید آنلاین

شیر دوسر مساوی کوپلی

شیر دوسر مساوی کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20801 16*16 80 10
20802 20*20 64 8

خرید آنلاین

شیر صافی پکیج

شیر صافی پکیج
کد سایز کارتن جعبه
10503 3/4 Male 24 3
10504 3/4 Female 24 3

خرید آنلاین

شیر زانویی (ماشین لباسشویی)

شیر زانویی (ماشین لباسشویی)
کد سایز کارتن جعبه
11001 1/2 80 10

خرید آنلاین

شیر پیسوار- شیر پیسوال

شیر پیسوار- شیر پیسوال
کد سایز کارتن جعبه
10901 3/8 80 10
10902 1/2 80 10

خرید آنلاین

لوله پنج لایه

لوله پنج لایه
کد سایز متراژ حلقه
80201 16 200 1
80202 20 150 1
80203 25 100 1
80204 32 50 1

خرید آنلاین

صفحه نصب

صفحه نصب
کد عنوان تعداد در بسته
11902 تک 50
11903  دوبل 50
11905 قوس دار 50
11904  رادیاتور 50
11900 زیر پکیجی 50
11901 زیر ظرفشویی 50

خرید آنلاین

بست خاردار

بست خاردار
کد سایز تعداد در بسته
80305 همه سایز ها 1500

خرید آنلاین

بست لوله

بست لوله
کد سایز تعداد در بسته
80301 16 700
80302 20 500
80303 25 450
80304 32 350

خرید آنلاین

فوم لوله پنج لایه

فوم لوله پنج لایه
کد سایز متراژ حلقه
80401 16 150 1
80402 20 100 1
80403 25 100 1
80404 32 100 1

خرید آنلاین

جعبه کلکتور

جعبه کلکتور
کد سایز جعبه
12201 45*45 1
12202 65*45 1
12203 95*45 1

خرید آنلاین

حلقه استیل

حلقه استیل
کد سایز
80601 16
80602 20
80603 25
80604 32

خرید آنلاین

درپوش تست آبی و قرمز

درپوش تست آبی و قرمز
کد سایز
80501 1/2
80502 3/4

خرید آنلاین

تبدیل پرسی

تبدیل پرسی با کیفیت

همواره یکی از مهم ترین بخش های خانه چه در هنگام ساخت و ساز و چه پس از آن، لوله کشی ساختمان شما می باشد. از این رو برای شما استفاده از لوله های باکیفیت بسیار مهم است زیرا معمولا لوله کشی های ساختمانی به صورت زیر کار نصب می شود و اگر این لوله ها بی کیفیت باشد در اثر فشار و گذر زمان خراب شده و هزینه های سنگینی برای شما دارد.

رابط توپیچ پرسی

رابط توپیچ پرسی با کیفیت

رابط توپیچ پرسی مناسب برای استفاده در انشعاب گرفتن از لوله های 5 لایه می باشد. این رابط دارای سری های پرسی می باشد که این سری بهترین کیفیت ساخت را در خود می بیند. همواره استفاده از بهترین و با کیفیت ترین محصولات باعث آسودگی خاطر شما می شود پس بهتر خیال خود را با از نظر لوله کشی ساختمان به کمک محصولات آویژه پایپ آسوده نمایید.

اتصالات پرسی

اتصالات پرسی

از تجهیزات اتصالاتی برای ایجاد ارتباط بین لوله ها، انشعابات و همچنین تغییر مسیر آنها استفاده می شود. به منظور این کار برای لوله های پنج لایه از اتصالات پرسی استفاده می شود که برای سهولت در تصمیم گیری و خرید بهتر است با انواع، اجزای تشکیل دهنده و موارد استفاده هریک از انواع اتصالات پرسی آشنا شویم.

انواع پمپ آب خانگی و صنعتی (پارت 2)

انواع پمپ آب خانگی و صنعتی (پارت 2)

انواع پمپ آب خانگی

برای اینکه در واحدهای مسکونی و ساختمان‌ها آب در همه واحدها در دسترس باشد و فشار مناسبی نیز داشته باشد، می‌توان از انواع پمپ آب خانگی استفاده نمود. با استفاده از این پمپ‌ها آب از طریق چاه آب و یا مخزن به درون لوله های خانه و به همه واحدهای ساختمان انتقال می‌یابد. در بعضی اوقات هم از پمپ آب برای آبیاری باغ و استفاده از سیستم آبپاشی اتوماتیک استفاده می‌شود.

انواع پمپ آب خانگی و صنعتی (پارت 1)

انواع پمپ آب خانگی و صنعتی (پارت 1)

حدودا در سال ۱۷۹۶ پمپ آب اختراع شد. دستگاهی که به وسیله نیروی برق و تقویت فشار آب در لوله، آب را در دسترس ما قرار می‌دهد. امروزه برای افزایش فشار سیالات می‌توان از انواع پمپ آب استفاده نمود و به این روش آب حتی در طبقات بالا و ارتفاعات نیز قابلیت دسترسی دارد. پمپ ‌های آب متنوع هستند و انواع خانگی آن در منازل استفاده می‌شوند و از انواع پمپ آب صنعتی هم برای مصارف صنعتی استفاده می‌کنند. در این دانشنامه می‌خواهیم انواع پمپ آب و دسته‌بندی‌های مختلف آن را بررسی کنیم.

آموزش کامل بهترین شیوه‌های برطرف کردن گرفتگی لوله فاضلاب (پارت2)

آموزش کامل بهترین شیوه‌های برطرف کردن گرفتگی لوله فاضلاب (پارت2)

شیوه‌های باز کردن گرفتگی لوله ظرفشویی

معمولا روغن موجب ایجاد گرفتگی در لوله سینک ظرفشویی آشپزخانه می‌شود، به دلیل اینکه ذرات مواد غذایی و مواد زائد را به خود جلب کرده و باعث ایجاد انسداد می‌شود. در ادامه چند روش سریع باز کردن گرفتگی لوله ظرفشویی را مطرح می‌نماییم که می‌توانید قبل از تماس با لوله‌کش برای برطرف نمودن مشکلات سینکِ گرفته، آنها را امتحان نمایید:

آموزش کامل بهترین شیوه‌های برطرف کردن گرفتگی لوله فاضلاب (پارت1)

آموزش کامل بهترین شیوه‌های برطرف کردن گرفتگی لوله فاضلاب (پارت1)

یکی از اتفاقات ناخوشایند که ممکن است برای همه پیش بیاید، گرفتگی لوله فاضلاب خانه و جمع شدن آب در سینک ظرفشویی، حمام و یا حیاط می‌باشد. فارغ از محل وقوع مشکل، گرفتگی لوله فاضلاب امکان دارد در ابتدا به عنوان مشکلی جزئی باشد، اما می‌تواند به سرعت به صورت معضلی عمده و مدت‌دار شدیدتر شود. چاه گرفته و مسدود شده ممکن است باعث خوردگی لوله‌ها و سینک،

چگونه لوله بازکن خانگی بسازیم؟

چگونه لوله بازکن خانگی بسازیم؟

لوله بازکن خانگی جایگزین مناسبی برای لوله بازکن شیمیایی است و قادر می‌باشد که مشکل گرفتگی لوله‌های فاضلاب سینک ظرف‌شویی شما را در صورتی‌که حاد نباشد، رفع نماید. گرفتگی لوله‌های فاضلاب رویداد رایجی می‌باشد که به دلایل مختلف رخ می‌دهد و اغلب با بوی بد همراه می‌باشد. در این مواقع ما معمولاً می‌خواهیم از بهترین لوله بازکن شیمیایی که می‌شناسیم، استفاده نماییم.

در چه زمانی تخلیه کردن چاه باید صورت بگیرد؟

در چه زمانی تخلیه کردن چاه باید صورت بگیرد؟

تا به حال برایتان پیش آمده است که هرکسی وارد خانه شما می‌شود، پس از گذشت مدتی به بوی بدی مانند بوی فاضلاب اشاره می‌کند؟ و آیا خودتان نیز این بوی نامطبوع را به خصوص در سرویس بهداشتی خانه تان استشمام می‌کنید؟ به تازگی حشراتی مثل سوسک در خانه‌تان زیاد دیده شدند؟ اگر با چنین مشکلاتی مواجه شده‌اید باید بگوییم که به احتمال زیاد خانه شما به یک تخلیه چاه اساسی نیازمند است زیرا چاه فاضلاب آن پر شده است.

لوله کاروگیت و کاربردهای آن

لوله کاروگیت و کاربردهای آن

لوله کاروگیت لوله‌ای دو جداره می‌باشد که امروزه دارای کاربردهای بسیاری در صنعت و شهرسازی است. لوله های کاروگیت معمولا از جنس پلی‌اتیلن تولید می‌شوند و به همین جهت به آن‌ها لوله دوجداره پلی اتیلن نیز می‌گویند. دارا بودن دو جدار مجزا در این لوله‌ها باعث شده تا مایعات با فشاری کنترل شده در آن جریان داشته باشند. لوله کاروگیت فاضلابی نیز به علت داشتن استحکام بسیار بالا، قادر به تحمل فشار بالا در زیر سطح زمین است و نسبت به دیگر لوله‌ها مقاومت و دوام بالاتری دارد.

لوله بازکنی با فنر چگونه انجام می‌شود؟ و در چه مواقعی کارایی دارد؟ (پارت2)

لوله بازکنی با فنر چگونه انجام می‌شود؟ و در چه مواقعی کارایی دارد؟ (پارت2)

استفاده از دستگاه فنر زنی لوله باز کنی چه مزیت‌هایی دارد؟
باید بدانید که استفاده از دستگاه لوله باز کنی با فنر مزیت‌های زیادی نسبت به سایر روش‌ها دارد و جایگزین خوبی برای محلول‌های اسیدی به حساب می‌آید و همچنین آسیب کمتری به لوله‌ها وارد می‌کند. باز کردن لوله‌ها به وسیله مواد و مایع لوله بازکنی باعث می‌شود تا درون لوله پوسیدگی ایجاد شود و لوله از داخل سوراخ شود.

لوله بازکنی با فنر چگونه انجام می‌شود؟ و در چه مواقعی کارایی دارد؟ (پارت1)

لوله بازکنی با فنر چگونه انجام می‌شود؟ و در چه مواقعی کارایی دارد؟  (پارت1)

برچسب های تبلیغاتی زیادی که روی درب منازل دیده می‌شوند، حاکی از معضلی است که بسیاری از شهروندان همیشه با آن مواجه هستند: معضلی به نام تخلیه فاضلاب و باز کردن لوله. این روزها، خدمات لوله بازکنی از روش های جدیدی استفاده می‌کنند تا بتوانند هر چه سریع‌تر این مشکل شما را رفع نمایند. یکی از ابزارهای کاربردی برای باز کردن لوله‌های گرفته، استفاده از فنر لوله بازکنی می‌باشد.

آموزش تعمیر و تعویض فلوتر توالت فرنگی

آموزش تعمیر و تعویض فلوتر توالت فرنگی

زمانی که فلوتر توالت فرنگی شما درست آب را جمع‌آوری نکند و یا نشتی بدهد، تعمیر آن واجب و ضروری است. متاسفانه این مشکل که در بسیاری از مواقع شما را وادار به تعویض فلوتر توالت فرنگی می‌کند. امکان دارد این سوال برایتان پیش بیاید که فلوتر توالت فرنگی چیست و در توالت چه نقشی را ایفا میکند و آن را چطور می‌توان تعویض یا تعمیر نمود. برای یافتن پاسخ مناسب برای این پرسش‌ها با ما همراه باشید.

سیستم گرمایش و سرمایش از کف با لوله های سه لایه مخصوص PE - Xa هوشمند

سیستم گرمایش و سرمایش از کف با لوله های سه لایه مخصوص PE - Xa هوشمند

گسترش و توسعه شهرسازی، ایجاد روز افزون مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری، کاهش منابع فسیلی انرژی در مقابل افزایش قیمت هر روزه انرژی از یک سو و مسئله تامین و تولید هوای مطبوع با شرایط دلخواه و مناسب، با توجه به نیاز افراد و اقتضای نوع کاربری ساختمان ها از سوی دیگر،

لوله های دو لایه پوش فیت فاضلابی

لوله های دو لایه پوش فیت فاضلابی

ساختار لوله های دو لایه فاضلابی :

لوله های دو لایه فاضلابی از دو لایه جدا از هم تشکیل شده است. لایه داخلی از پلی پروپیلن مخصوص با کیفیت سطحی بسیار صاف، ضد خراش و سائیدگی و به رنگ سفید جهت بازرسی و مشاهده ساده سطح داخلی تولید گشته و لایه خارجی از مواد پلی پروپیلن تقویت شده در مقابل ضربه و به رنگ طوسی تولید می‌شود.

MURI SILENT PIPE - سیستم لوله کشی سه لایه پوش فیت بی‌صدا

MURI SILENT PIPE - سیستم لوله کشی سه لایه پوش فیت بی‌صدا

 آلودگی صوتی در زندگی روزمره

زندگی مدرن امروز بشر باعث شده ناهنجاری های جدید بسیاری در جوامع بوجود بیاید که آلودگی صوتی یکی از این موارد است.

سیستم لوله کشی PE - Xa هوشمند و لوله های پنج لایه تلفیقی PEX/AL/PEX با اتصالات PPSU

سیستم لوله کشی PE - Xa هوشمند و لوله های پنج لایه تلفیقی PEX/AL/PEX با اتصالات PPSU

سیستم لوله کشی سه لایه فاضلابی پوش فیت بی صدا با نام تجاری MURI SILENT PIPE را با استفاده از تکنولوژی نانو تولید و جهت استفاده در سیستم فاضلاب خانگی به بازار عرضه کرده است.

استفاده از مبدل های حرارتی صفحه‌ای برای صرفه جویی در تولید آب گرم بهداشتی

استفاده از مبدل های حرارتی صفحه‌ای برای صرفه جویی در تولید آب گرم بهداشتی

میتوانیم بگوییم که مبدل های حرارتی پر کاربردترین عضو در فرآیندهای شیمیایی هستند و می‌توانید آن ها را در اغلب واحدهای صنعتی ملاحظه بکنید. مبدل های حرارتی وسایلی می‌باشند که امکان انتقال انرژی گرمایی بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف را فراهم می‌کنند.

چه نوع سیستم گرمایش یا سرمایشی برای منزل خود استفاده کنیم؟

چه نوع سیستم گرمایش یا سرمایشی برای منزل خود استفاده کنیم؟

 برای انتخاب بهترین دستگاه سرمایشی و گرمایشی به چه نکاتی لازم است توجه کنیم؟ کدام سیستم برای ما مناسب و مقرون به صرفه است؟

 در بازارسیستم‌ها و وسایل گرمایش و سرمایش بسیاری برای ساختمان عرضه شده است.

درباره لوله پلیمری

درباره لوله پلیمری

لوله‌های پلیمری لوله‌هایی می باشند که با کشف کردن خاصیت و مزیت های آن‌ها، امروزه در صنعت و تاسیسات ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته اند. این لوله‌ها به دلیل موادی که در ساخت‌شان به کار رفته است، دارای خواص فیزیکی و شیمیایی بسیاری هستندکه توجه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به خود جلب نموده است.

آنچه در مورد شوفاژ باید بدانیم

آنچه در مورد شوفاژ باید بدانیم

شوفاژ معمولا به سه وسیله‎ی رادیاتور , پکیج و موتورخانه اطلاق میشود که به منظور گرم کردن فضای محیطهای مسکونی , اداری و تجاری در ساختمان ها کاربرد دارد .مولد گرمایشی,لوله کشی گرمایشی و تبادل کننده گرمایش ازمهمترین ترین قسمتهای سیستم گرمایش شوفاژ هستند.

انواع لوله ها و اتصالات

انواع لوله ها و اتصالات

انواع لوله هایی که در لوله کشی فاضلاب برای استفاده قرار می گیرند ، مانند لوله های گالوانیزه ، لوله های چدنی و لوله های پی وی سی یا پلاستیکی هستند.لوله های گالوانیزه به دو دسته لوله های گالوانیزه فولادی و لوله های فولادی گالوانیزه تقسیم می گردند.

نکاتی درباره لوله کشی ساختمان

نکاتی درباره لوله کشی ساختمان

از اقدامات دارای اهمیت در ساخت ساختمان ،لوله کشی می باشد که باید به درستی انجام گردد. لوله کشی ساختمان کاری بسیار مهم و ضروری می باشد و اگر به درستی شکل نگیرد در آینده دچار مشکل می شود. برای انجام دادن صحیح لوله کشی ساختمان باید نکات فنی آن را رعایت کنید. برخی از نکته های فنی و ایمنی لوله کشی ساختمان به صورت زیر می باشد.

اصل و اصول لوله کشی ساختمان

اصل و اصول لوله کشی ساختمان

هنگام گذاشتن لوله در زمین باید به این نکته توجه کنید که لوله کشینباید بسیار عمیق و یا بسیار سطحی انجام بگیرد. جای دادن لوله ها در عمق زیاد موجب آسیب رسیدن به آنها در اثر فشار خاک می گردد و تعمیر آن را دچار مشکل می کند.همچنین اگر آنها به صورت سطحی در یک گودال تقریبا معمولی تعبیه و جاسازی شوند احتیاج به مراقبت زیادی دارند و امکان دارد با عبور ماشین سنگین از روی گودال ، لوله ها نشست کنند و آسیب ببینند.

انواع لوله ها و کاربردهایشان

انواع لوله ها و کاربردهایشان

لوله های پی وی سی یا لوله پلیککا جزو محصولات پر مصرف در زمینه سازو ساز هستند که برای لوله کشی ساختمان و تاسیسات گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.
لوله ها از انواع گوناگونی بر حسب جنس، کارایی و کاربرد و نحوه وصل شدن دسته بندی شده اند. در این مقاله چند نوع لوله که بیشترین کاربرد را دارند به شما معرفی می نمائیم.

لوله و اتصالات ساختمانی

لوله و اتصالات ساختمانی

لوله و اتصالات از آنجایی که در صنایع مختلف و ساخت و ساز مرتبط می باشد به عنوان اصول پایه در پروژه های مختلف در عرصع صنعت و سازه ای مورد استفاده قرار می گیرد . در همین جهت تنوع این گونه محصولات روز به روز به دلایل اهمیت خاصی که دارد بیشتر می شود.
در این مقالع سعی داریم به معرفی چندین نوع لوله و اتصالات و کاربرد و کارایی آن ها در صنعت های گوناگون اشاره کنیم :

نکته های قابل توجه درمورد انتخاب شرکت لوله کشی و لوله کش مناسب

نکته های قابل توجه درمورد انتخاب شرکت لوله کشی و لوله کش مناسب

در صورتی که به طور منظم نیازمند خدمات لوله کشی برای ساختمان خود نیستیم ، اما زمانی که یک بحران و مسئله برای لوله کشی ساختمانمان پیش بیاید یا اینک لوله های خانه مان بسته بشود و یا بترکد ، مجبور به پرداختن هر مقدار زیادی هزینه ای برای انجام دادن خدمات لوله کشی سرد و گرم در سریع ترین زمان امکان هستیم تا آسیب و مشکل جدی به ساختمان و خانه مان وارد نگردد.

همه چیز درباره راهنمای اتصال و نصب انواع لوله های چدنی

همه چیز درباره راهنمای اتصال و نصب انواع لوله های چدنی

اغلب افرادی که کار نصب لوله های چدنی را انجام می‌دهند، اطلاع دارند که این لوله‌ها از سالیان گذشته به عنوان یکی از پرکاربردترین انواع لوله‌کشی محسوب می‌شوند. از آنجایی که این لوله‌ها وزن زیادی دارا هستند ، امروزه مخصوصاً برای ساختمان‌های بلند، به ندرت  مورد استفاده قرار می‌گیرند و در اغلب موارد برای کمتر شدن هزینه‌ها از روش اتصال چدن به پلیکا استفاده می‌گردد.

همه چیز درباره استاپر لوله فاضلاب و کاربردهای آن

همه چیز درباره استاپر لوله فاضلاب و کاربردهای آن

اگر شما نیز تمایل دارید که درباره استاپر لوله بدانید و کاربرد آن را بشناسید در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

  • انواع استاپر لوله و کاربرد آن
  • مزایای استفاده از استاپر لوله در لوله کشی

گذراندن یک زمستان گرم بدون افزایش مصرف گاز

گذراندن یک زمستان گرم بدون افزایش مصرف گاز

با فرا رسیدن فصل سرما همه به دنبال یافتن راهی برای گرم کردن منازل خود هستند ولی این گرمایش باید با بهینه کردن هزینه همراه باشد . امروزه استفاده از وسایل گرمایشی گازی و الکتریکی هزینه‌های بسیار زیادی را به همراه دارد و علاوه بر این هدر رفت انرژی و گرما نیز ازدرون خانه بسیار زیاد است به همین دلیل باید به دنبال راه حلهای کم هزینه و صرفه جویی در انرژی بگردیم.

مراحل بازسازی خانه

مراحل بازسازی حانه

به تمامی امور و فعالیت های عمرانی و ساختمانی که با مقدار کمتری تخریب همراه باشد و باعث بهبود در وضعیت سازه و دکوراسیون خانه و ساختمان بشود، بازسازی گفته می شود.این سرویس، بخش های گوناگونی دارد که در ادامه ی صحبت به آن پرداخت خواهیم کرد.

راه های اجرای تخلیه چاه و لوله باز کردن

راه های اجرای تخلیه چاه و لوله باز کردن

به عبارتی ساده لوله باز کردن مجموعه فعالیت ها و خدماتی می باشدکه برای بازنمودن لوله های آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته است. در روزگار قدیم برای باز کردن لوله های آب و فاضلاب از وسیله هایی مانند فنر های دستی و یا فنری که به یک دریل معمولی وصل شده و بسته بود استفاده می کردند.

شناخت و معرفی انواع شیر آلات ساختمانی

شناخت و معرفی انواع شیر آلات ساختمانی

شیر آلاتی که در خانه شما به کار رفته اند ، شناختن نوع آن ها به شما کمک می کند که در صورت ایجاد مشکل بدانید که چگونه باید شیرآلات ساختمانی را تعمیر نمائید.علاوه بر این ها، هنگام بازسازی منزل یا هنگامیکه شیرآلات احتیاج به تعویض دارند هم با آشنا بودن درباره عملکرد و کارایی هر کدام از انواع شیر آلات ساختمانی، شما هم می توانید انتخاب مناسب تر وبهتری داشته باشید.

چگونه شیر آلات را رسوب زدایی یا تمیز کنیم؟

چگونه شیر آلات را رسوب زدایی یا تمیز کنیم؟

وجود رسوب در شیر آلات بدون شک ، موجب می شود تا جریان آب کم تر شود.این قضیه باعث می شود بر روی دوش حمام بیش از هر شیر دیگری برای اعضای خانواده آزار دهنده و اذیت کننده است.زیرا هنگامیکه قصد آن را دارید دوش بگیرید و خستگی خود را رفع کنید ،فشار ضعیف آب، حسابی هر شخصی را کلافه و خسته می کند.اما هنگامیکه رسوب شیر آلات را برطرف نمودید ،کار ساده پیش رو داشته و به زمان اندکی نیاز دارید.

چه اقداماتی برای نگهداری بهتر موتورخانه انجام دهیم؟

چه اقداماتی برای نگهداری بهتر موتورخانه انجام دهیم؟

موتورخانه فضایی است که تمامی تجهیزات و تأسیسات لازم برای گرمایش و سرمایش ساختمان به صورت یک‌جا در آن واقع شده‌اند. از آن‌جا که عموماً فعالیت تأسیسات موتورخانه سروصدای زیادی تولید می‌کند، معمولاً آن‌ها را در پایین‌تر قسمت ساختمان جای می‌دهند و برای تهویه و خنک نگاه داشتن هوای موتورخانه نیز از تهویه‌ها و فن‌ها استفاده می‌کنند. داشتن هوای مطبوع چه در زمستان و چه در تابستان، داشتن آب گرم و …

(چگونه پکیج خود را سرویس نماییم؟ (راهنمای جامع سرویس کردن پکیج

(چگونه پکیج خود را سرویس نماییم؟ (راهنمای جامع سرویس کردن پکیج

گرم کردن خانه و گرم نگه داشتن فضای آن و داشتن آب گرم برای مصارف گوناگون و مختلف جز با اهمیت ترین مورد هایی می باشد که با آمدن یا نزدیکترشدن فصل  سرما باید به آن اهمیت بدهید.

ازجمله وسایل گرمایشی پرکاربرد و دارای اهمیت پکیج می باشد که  در مقایسه با سیستم های قدیمی مثل شوفاژ خانه یا موتورخانه دارای مزیت های بیشتری است،

چگونه شوفاژهای خانه را هواگیری کنیم؟

چگونه شوفاژهای خانه را هواگیری کنیم؟

هواگیری شوفاژ کاری می باشد که با نزدیک شدن به فصل سرما، باید به فکر آن بیافتیم. اگر بعد از روشن نمودن سیستم گرمایشی، حس می کنید که خانه آنگونه که باید و شاید گرم نمی شود، وقت آن رسیده است که هواگیری شوفاژ ها را شروع کنیم.

اگر هواگیری شوفاژ ها را انجام ندهید، در واقعیت سوخت زیادی بدون آنکه محیط به صورت مناسبی گرم بشود، هدر می رود.