درباره آویژه پایپ

تست

آویژه پایپ

آویژه پایپ

تولید کننده انواع لوله پنج لایه و اتصالات برنجی

 


آویژه پایپ، نامی درخشان در صنعت لوله و اتصال می باشد. این مجموعه سال 1381 با هدف تولید اتصالات با کیفیت آب به بهره برداری رسید، پس از کسب تجربه های بسیار در این زمینه در سال 1388 اقدام به توسعه این مجموعه شد و با توسعه ی مجموعه توانستیم پاسخگوی نیاز بسیاری از برند های موجود در بازار شده و بخشی از محصولات برند های بزرگ بازار را به سفارش آنها با برند آنها تولید نموده و به ایشان عرضه کنیم. ما با اعتقاد به این جمله که تنها یک محصول خوب ضامن امنیت خاطر پیمانکاران و مصرف کنندگان است  ما را برآن داشت تا محصولات با کیفیت خود را، مستقیما با برند آویژه پایپ به دست مصرف کنندگان عزیز برسانیم،تا هم آرامش را با کیفیت خوب به آنها عرضه کنیم، هم با کار آفرینی و اشتغال جوانان این مرز و بوم یک قدم در آبادانی کشور عزیزمان ایران برداریم.


ده سال ضمانت


ده سال ضمانت


عضو انجمن صنعت تاسیسات


عضو انجمن صنعت تاسیسات


محصول با بیمه ایران


محصول با بیمه ایران


دارای نشان استاندارد ایران


دارای نشان استاندارد ایران


دانلود

لینک های مهم و دانلود ها

 


جهت تسهیل سازی استفاده از مواردی که مورد نیاز مشتریان و نمایندگان فروش آویژه پایپ است، برخی از موارد را برای دانلود در دسترس همه ی کاربران قرار داده ایم.


لیست محصولات آویژه پایپ


دفترچه محصولات

لیست محصولات آویژه پایپ PDF


 

اتصالات برنجی

اینجا اتصالات قرار خواهد گرفت

رابط روپیچ پرسی

رابط روپیچ پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30135 1/2*16 272 34
30136 1/2*20 224 28
30147 3/4*20 160 20
30143 3/4*25 96 12
30120 1*25 96 12
30122 1*32 80 10
30132 1/1/4*32 48 6

خرید آنلاین

رابط توپیچ پرسی

رابط توپیچ پرسی
کد سایز کارتن جعبه
32018 1/2*16 288 36
32019 1/2*20 240 30
32028 3/4*20 144 18
32030 3/4*25 120 15
32002 1*25 72 9
32003 1*32 48 6
32013 1/1/4*32 48 6

خرید آنلاین

تبدیل پرسی

تبدیل پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30601 16*20 192 24
30602 16*25 120 15
30604 20*25 120 15
30603 16*32 80 10
30605 20*32 80 10
30609 25*32 80 10

خرید آنلاین

بوشن پرسی

بوشن پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30501 16*16 280 35
30502 20*20 192 24
30503 25*25 96 12
30504 32*32 64 8

خرید آنلاین

زانو چپقی پرسی

زانو چپقی پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30318 1/2*16 200 25
30319 1/2*20 160 20
30322 3/4*20 64 8
30323 3/4*25 80 10
30303 1*25 64 8
30304 1*32 48 6

خرید آنلاین

زانو روپیچ پرسی

زانو روپیچ پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30416 1/2*16 192 24
30417 1/2*20 160 20
30422 3/4*20 96 12
30423 3/4*25 64 8
30401 1*25 64 8
30402 1*32 48 6

خرید آنلاین

زانو 90 پرسی

زانو 90 پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30201 16*16 160 20
30202 20*20 120 15
30203 25*25 64 8
30204 32*32 40 5

خرید آنلاین

مهره ماسوره پرسی

مهره ماسوره پرسی
کد سایز کارتن جعبه
31903 1/2*16 160 20
31904 3/4*20 96 12
31907 1*25 64 8
31902 1/1/4*32 48 6

خرید آنلاین

سه راه صفحه دار توپیج پرسی90

سه راه صفحه دار توپیج پرسی90
کد سایز کارتن جعبه
31101 16*1/2*16 80 10
31102 20*1/2*20 72 9

خرید آنلاین

سه راه صفحه دار توپیج پرسی 180

سه راه صفحه دار توپیج پرسی 180
کد سایز کارتن جعبه
31301 16*1/2*16 80 10
31302 20*1/2*20 80 10

خرید آنلاین

زانو صفحه دار روپیج پرسی

زانو صفحه دار روپیج پرسی
کد سایز کارتن جعبه
31801 3/4*16 96 12
31802 3/4*20 80 10

خرید آنلاین

زانو صفحه دار توپیج پرسی

زانو صفحه دار توپیج پرسی
کد سایز کارتن جعبه
31702 1/2*16 128 16
31702 1/2*20 96 12

خرید آنلاین

سه راه صفحه دار روپیج پرسی90

سه راه صفحه دار روپیج پرسی90
کد سایز کارتن جعبه
31201 16*3/4*16 64 8
31202 20*3/4*20 48 6

خرید آنلاین

سه راه دیواری توپیچ پرسی 90

سه راه دیواری توپیچ پرسی 90
کد سایز کارتن جعبه
30801 16*1/2*16 80 10
30802 20*1/2*20 80 10
30803 16*1/2*20 80 10

خرید آنلاین

سه راهی دیواری 180پرسی

سه راهی دیواری 180پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30901 16*1/2*16 96 12
30902 20*1/2*20 80 10

خرید آنلاین

زانو دیواری توپیچ پرسی

زانو دیواری توپیچ پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30701 1/2*16 120 15
30702 1/2*20 80 10

خرید آنلاین

رابط روپیچ کوپلی

رابط روپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20135 1/2*16 320 40
20136 1/2*20 240 30
20147 3/4*20 160 20
20143 3/4*25 120 15
20120 1*25 128 16
20122 1*32 64 8
20132 1/1/4*32 48 6

خرید آنلاین

رابط توپیچ کوپلی

رابط توپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
22018 1/2*16 288 36
22019 1/2*20 192 24
22028 3/4*20 160 20
22030 3/4*25 112 14
22002 1*25 80 10
22003 1*32 48 6

خرید آنلاین

بوشن کوپلی

بوشن کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20501 16*16 200 25
20502 20*20 120 15
20503 25*25 80 10
20504 32*32 48 6

خرید آنلاین

تبدیل کوپلی

 تبدیل کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20601 16*20 200 25
20602 16*25 96 12
20604 20*25 96 12
20603 16*32 48 6
20605 20*32 48 6
20609 25*32 48 6

خرید آنلاین

زانو چپقی کوپلی

زانو چپقی کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20318 1/2*16 160 20
20319 1/2*20 128 16
20322 3/4*20 96 12
20323 3/4*25 80 10
20303 1*25 48 6
20304 1*32 40 5

خرید آنلاین

زانو روپیچ کوپلی

زانو روپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20416 1/2*16 160 20
20417 1/2*20 128 16
20422 3/4*20 96 12
20423 3/4*25 64 8
20401 1*25 64 8
20402 1*32 40 5

خرید آنلاین

زانو 90کوپلی

زانو 90کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20201 16*16 120 15
20202 20*20 112 14
20203 25*25 48 6
20204 32*32 32 4

خرید آنلاین

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
21801 3/4*16 80 10
21802 3/4*20 64 8

خرید آنلاین

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
21701 1/2*16 80 10
21702 1/2*20 64 8

خرید آنلاین

سه راه 90 صفحه دارتوپیچ کوپلی

سه راه 90 صفحه دارتوپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
21101 16*1/2*16 64 8
21102 20*1/2*20 48 6

خرید آنلاین

سه راه 90 صفحه دار روپیچ کوپلی

سه راه 90 صفحه دارروپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
21201 16*3/4*16 48 6

خرید آنلاین

سه راه 180صفحه دارتوپیچ کوپلی

سه راه 180صفحه دارتوپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
21301 16*1/2*16 80 10
21302 20*1/2*20 48 6

خرید آنلاین

سه راه 90 دیواری توپیچ کوپلی

سه راه 90 دیواری توپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20801 16*1/2*16 96 12
20802 20*1/2*20 80 10

خرید آنلاین

زانو دیواری توپیچ کوپلی

زانو دیواری توپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20701 1/2*16 144 18
20702 1/2*20 128 16

خرید آنلاین

سه راه 180 دیواری توپیچ کوپلی

سه راه 180 دیواری توپیچ کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20901 16*1/2*16 96 12
20902 20*1/2*20 80 10

خرید آنلاین

تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای

تبدیل روپیچ  به توپیچ رزوه ای
کد سایز کارتن جعبه
10402

روپیچ 3/4  توپیچ1/2

20 25
10401 روپیچ 3/4   توپیچ1 96 12
10402/1 روپیچ 1/2  توپیچ3/4 200 25
10401/1 روپیچ 1  توپیچ3/4 128 16

خرید آنلاین

مغزی رزوه ای

مغزی رزوه ای
کد سایز کارتن جعبه
10203 1/2 288 36
10204 3/4 200 25
10201 1 96 12
10202 1.1/4 48 6

خرید آنلاین

روپیچ توپیچ رزوه ای

 روپیچ توپیچ رزوه ای
کد سایز کارتن جعبه
10403 1/2 288 36
10404 3/4 200 25
10405 1 96 12

خرید آنلاین

تبدیل روپیچ رزوه ای

تبدیل روپیچ رزوه ای
کد سایز کارتن جعبه
10301 1/2*3/4 200 25
10302 3/4*1 96 12

خرید آنلاین

درپوش فلزی کلکتور

درپوش فلزی کلکتور
کد سایز کارتن جعبه
12001 3/4 120 15
12002 1 160 20
12003 1.1/4 72 9

خرید آنلاین

زانو چپقی رزوه ای

زانو چپقی  رزوه ای
کد سایز کارتن جعبه
11501 1/2 160 20
11502 3/4 96 12
11503 1 48 6

خرید آنلاین

شیر زانویی کلکتور

شیر زانویی کلکتور
کد سایز کارتن جعبه
10301 3/4*25 32 4
10302 1*25 32 4
10303 1*32 16 2
10304 1.1/4*32 16 2

خرید آنلاین

شیر کلکتور کوپلی

شیر کلکتور کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20201 1/2*16 112 14
20202 1/2*20 96 12
20203 3/4*25 80 10
20204 3/4*25 48 6

خرید آنلاین

شیرکلکتوری مهره ماسوره پرسی

شیرکلکتوری مهره ماسوره پرسی
کد سایز کارتن جعبه
30701 1/2*16 80 10
30702 1/2*20 64 10

خرید آنلاین

شیر و زانویی رادیاتوری

شیر و زانویی رادیاتوری
کد سایز کارتن جعبه
10401 1/2 80 10

خرید آنلاین

شیرتوپی توپیچ روپیچ

شیرتوپی توپیچ روپیچ
کد سایز کارتن جعبه
10101 1/2 96 12
10102 3/4 48 6

خرید آنلاین

شیرتوپی روپیچ

شیرتوپی روپیچ
کد سایز کارتن جعبه
10201 1/2 96 12
10202 3/4 48 6

خرید آنلاین

شیرتوپی توپیچ

شیرتوپی توپیچ
کد سایز کارتن جعبه
11101 1/2 96 12
11102 3/4 48 6

خرید آنلاین

شیر دوسر مساوی کوپلی

شیر دوسر مساوی کوپلی
کد سایز کارتن جعبه
20801 16*16 80 10
20802 20*20 64 8

خرید آنلاین

شیر صافی پکیج

شیر صافی پکیج
کد سایز کارتن جعبه
10503 3/4 Male 24 3
10504 3/4 Female 24 3

خرید آنلاین

شیر زانویی (ماشین لباسشویی)

شیر زانویی (ماشین لباسشویی)
کد سایز کارتن جعبه
11001 1/2 80 10

خرید آنلاین

شیر پیسوار- شیر پیسوال

شیر پیسوار- شیر پیسوال
کد سایز کارتن جعبه
10901 3/8 80 10
10902 1/2 80 10

خرید آنلاین

لوله پنج لایه

لوله پنج لایه
کد سایز متراژ حلقه
80201 16 200 1
80202 20 150 1
80203 25 100 1
80204 32 50 1

خرید آنلاین

صفحه نصب

صفحه نصب
کد عنوان تعداد در بسته
11902 تک 50
11903  دوبل 50
11905 قوس دار 50
11904  رادیاتور 50
11900 زیر پکیجی 50
11901 زیر ظرفشویی 50

خرید آنلاین

بست خاردار

بست خاردار
کد سایز تعداد در بسته
80305 همه سایز ها 1500

خرید آنلاین

بست لوله

بست لوله
کد سایز تعداد در بسته
80301 16 700
80302 20 500
80303 25 450
80304 32 350

خرید آنلاین

فوم لوله پنج لایه

فوم لوله پنج لایه
کد سایز متراژ حلقه
80401 16 150 1
80402 20 100 1
80403 25 100 1
80404 32 100 1

خرید آنلاین

جعبه کلکتور

جعبه کلکتور
کد سایز جعبه
12201 45*45 1
12202 65*45 1
12203 95*45 1

خرید آنلاین

سه راه تبدیلی

سه راه تبدیلی
کد سایز کارتن
1291039  20*20*25 160
1291040 25*20*25 160
1291041 32*20*32 100
1291042  32*25*32 100
1291043  40*20*40 65
1291044 40*25*40 65
1291045 40*32*40 65
1291046 50*32*50 30

خرید آنلاین

سه راهی ساده

سه راهی ساده
کد سایز کارتن
1291047 20 250
1291048 25 160
1291049 32 100
1291050 40 65
1291051 50 30
1291052 63 15

خرید آنلاین

زانوساده 90 درجه

زانوساده 90 درجه
کد سایز کارتن
1291029 20 400
1291030 25 240
1291031 32 110
1291032 40 70
1291033 50 35 
1291034 63 15 

خرید آنلاین

زانو ساده 45 درجه

زانو ساده 45 درجه
کد سایز کارتن
1291017 20 400
1291018 25 250
1291019 32 140
1291020 40 80
1291220 50  
1291221 63  

خرید آنلاین

درپوش گپ

درپوش گپ
کد سایز کارتن
1291136 20 1000
1291137 25 700
1291138 32 400
1291139 40 250
1291140 50  
1291141 63  

خرید آنلاین

زانو یکسر مغزی فلز

زانو یکسر مغزی فلز
کد سایز کارتن
1291314 20*1/2  180
1291315 20*3/4 160
1291316 25*1/2 150
1291317 25*3/4  140

خرید آنلاین

شابلون

شابلون
کد سایز کارتن
1291129 رادیاتوری  
1291130 شیر مخلوط 500
1291230 شابلون 25  

خرید آنلاین

مهره ماسوره دو سر جوش

مهره ماسوره دو سر جوش
کد سایز کارتن
1291126 20 130
1291127 25 100
1291128 32 70

خرید آنلاین

درپوش رزوه دار

درپوش رزوه دار
کد سایز کارتن
1291099 20 1200
1291110 25 800
1291112 32 600

خرید آنلاین

مهره ماسوره برنجی

مهره ماسوره برنجی
کد سایز کارتن
1291096 20*1/2 130
1291097 25*3/4 100
1291098 32*1 60

خرید آنلاین

بست تکی

بست تکی
کد سایز کارتن
1291122 20 1400
1291123 25 1000
1291173 32 600

خرید آنلاین

درپوش پایه بلند

درپوش پایه بلند
کد سایز کارتن
1291115 20 250
1291116 25 150
1291117 32 50

خرید آنلاین

لوله خم دار

لوله خم دار
کد سایز کارتن
1291113 20 350
1291114 25 250
1291172 32 150

خرید آنلاین

زانو یکسربوشن

زانو یکسربوشن
کد سایز کارتن
1291091 20*1/2*20 140
1291092 25*1/2*25 100
1291093 25*3/4*25 50
1291094 32*3/4 50
1291095 32*1 50

خرید آنلاین

سه راهی بوشن فلز بستدار

سه راهی بوشن فلز بستدار
کد سایز کارتن
1291083 20*1/2*20 140
1291084 25*1/2*25 100
1291085 25*3/4*25 50

خرید آنلاین

سه راهی بوشن فلز

سه راهی بوشن فلز
کد سایز کارتن
1291080 20*1/2*20 170
1291081 25*1/2*25 120
1291082 25*3/4*25 60
1291282 32*1*32 60

خرید آنلاین

شیر فلکه

شیر فلکه
کد سایز کارتن
1291072 20 100
1291073 25 70
1291074 32 45

خرید آنلاین

زانو یکسرمغزی بستدار

زانو یکسرمغزی بستدار
کد سایز کارتن
1291069 20*1/2 150
1291070 25*1/2 130
1291071 25*3/4 130

خرید آنلاین

زانو یکسر فلز بستدار

زانو یکسر فلز بستدار
کد سایز کارتن
1291066 20*1/2 160
1291067 25*1/2 150
1291068 25*3/4 120

خرید آنلاین

اتصال یکسرمغزی

اتصال یکسرمغزی
کد سایز کارتن
1291086 20*1/2 250
1291087 25*1/2 170
1291088 25*3/4 170
1291090 32*1 100

خرید آنلاین

اتصال یکسربوشن

اتصال یکسربوشن
کد سایز کارتن
1291075 20*1/2 300
1291076 25*1/2 200
1291077 25*3/4 200
1291078 32*1 120

خرید آنلاین

بوشن تبدیل

بوشن تبدیل
کد سایز کارتن
1291053 20*25 550
1291054 20*32 320
1291055 25*32 320
1291056 20*40 180
1291057 25*40 180
1291058 32*40 150
1291059 20*50 100
1291060 25*50 100
1291061 32*50 100
1291062 40*50 100
1291063 32*63 60
1291064  40*63 60
1291065 50*63 60

خرید آنلاین

بوشن ساده

بوشن ساده
کد سایز کارتن
1291023 20 500
1291024 25 320
1291025 32 170
1291026 40 100
1291027 50 60
1291028 63 30

خرید آنلاین

لوله تک لایه

لوله تک لایه
کد سایز تعداد در کارتن
1291011 20 140
1291012 25 100
1291013 32 60
1291014 40 40
1291015 50 20
1291016 63 16

خرید آنلاین

لوله سبز

لوله سبز

لوله و اتصالات سبز یا pprc نیوب سنتر که بر اساس استانداردهای DIN 8078، DIN 8077، TSEN ISO 15874 از مواد خام PP-R (پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر) تهیه می شود بدلایلی مانند سبکی وزن، صاف و صیقلی بودن سطح داخلی، عدم رسوب و جرم گرفتگی، عدم زنگ زدگی و خورندگی آهک، بهداشتی

درباره ي شير آب چه ميدانيد؟

درباره ي شير آب چه ميدانيد؟

اولین شیرهایی که به‌وسیله انسان اختراع شد، همان چیزی است که اکنون به عنوان (دریچه) آب‌بند میشناسیم. دریچه‌ای که با گذاشتن یا برداشتن آن در مسیر آب، جریان را بسته، باز یا نیمه باز می گذاشتند. شیرهای دروازه‌ای امروزی در واقع همان آب بند های قدیمی هستند.

سیستم گرمایش از طریق قرنیز دیوار

سیستم گرمایش از طریق قرنیز دیوار

تا به حال در صنعت تاسیسات از دو سیستم اصلی برای گرمایش اتاق ها استفاده می شد : سیستم رادیاتورهای دیواری و سیستم گرمایش از کف.
،رادیاتورهای دیواری به دلیل سادگی نصب و هزینه کم از رواج بیشتری برخوردار بودند اما در سال های اخیر سیستم گرمایش از کف به عنوان سیستم گرمایش مطلوب تر مورد توجه قرار گرفته است.

سیستم گرمایش از کف چیست؟

سیستم گرمایش از کف چیست؟

سیستم گرمایش از کف یا گرمایش تابشی‌ به صورت گسترده در کشورهای اروپایی و آسیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع سیستم در زیر کف ساختمان که معمولاً در زمان ساخت و یا نوسازی انجام می‌شود، کار گذاشته می‌شود. سیستم گرمایش از کف به وسیله گرم کردن کف زمین ساختمان عمل گرمایش را انجام می‌دهد.

لوله های پلیمری معروف به لوله پنج لایه

لوله های پلیمری معروف به لوله پنج لایه

با توجه به هزینه های بالای ساخت بناهای امروزی ، برنامه ریزی و ارائه راهکار برای افزایش طول عمر ساختمان و عناصر و مصالح به کار رفته در آن امری ضروری به نظر می رسد. یکی از مهم ترین عوامل جهت افزایش طول عمر ساختمان، سیستم تاسیسات و لوله کشی آن است. با پیشرفت صنعت ساخت ساز، مصالح و از جمله لوله ها تغییرات زیادی کرده اند. جدیدترین تحول در زمینه لوله کشی تأسیسات و آب شرب وبهداشتی، تولید و عرضه لوله های تلفیقی پنج لایه PEX-AL-PEX می باشد که از طول عمر بالا و دوام زیادی برخوردار هستند.

اصول لوله کشی فاضلاب ساختمان

اصول لوله کشی فاضلاب ساختمان

آب مصرف شده ای که به مواد زائد آلوده گردیده و دیگر قابل استفاده نیست فاضلاب نام دارد، فاضلاب ها به سه دسته خانگی، صنعتی و سطحی تقسیم می شوند که در این مقاله قصد شده است که از اصول لوله کشی فاضلاب ساختمان که همان فاضلاب خانگی و تولید شده توسط انسان است صحبت شود.